Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą usług ortopedycznych         Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą usług ortopedycznych          Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą usług ortopedycznych

Terapia Orthokine

Biologiczną podstawę terapii Orthokine ® stanowi proces kompetycyjnego blokowania specyficznych receptorów prozapalnych interleukiny IL-1, poprzez naturalnie występujące w surowicy krwi komplementarne do tych receptorów białka nazywane antagonistami receptora interleukinowego IL-1 RA. Punktem wyjścia w projektowaniu tej terapii była obserwacja procesów destrukcji chrząstki stawowej prowadzących do zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego, które wykazały obecność nadmiernych ilości prozapalnych cytokin, m.in. IL-1 lub nie- dostatecznej ilości jej antagonistów. Podjęto więc próbę zwielokrotnienia naturalnych cytokin hamujących kaskadę zapalną, poprzez ich naturalną syntezę przez komórki monocytarne, w odpowiedniej temperaturze i na odpowiednim podłożu w warunkach in vitro. Okazało się, że specjalne szkło barokrzemowe powleczone tlenkiem chromu jest skutecznym aktywatorem procesu syntezy białek antagonistycznych do receptora interleukinowego, w tym specyficznie dla receptora IL-1. Drugą zaletąproce- su wzbogacania własnej surowicy jest uzyskanie bar-dzo dużej koncentracji czynników wzrostu takich jak insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1), płytko- pochodny czynnik wzrostu (PDGF), transformujący czynnik wzrostu-beta 1 (TGF-β1), które mają charakter regenerujący i gojący.

content terapia ORTHOKINE


Terapia Orthokine® to leczenie które polega na podaniu białek przeciwzapalnych oraz czynników wzrostu do chorego stawu. Substancje aktywne uzyskane są z krwi pacjenta. Stąd określenie autoterapia. Zaletą metody jest to, że białka pochodzące z własnej krwi nie zawierają żadnych obcych dla organizmu substancji.

Terapia Orthokine® - opracowana przez niemieckich naukowców i opisana w wielu renomowanych periodykach naukowych, jest stosowana na świecie od ponad 10 lat.

Leczenie przeprowadza się następująco: w pierwszym etapie terapii, z żyły pacjenta zostaje pobrana krew do specjalistycznej strzykawki EOT®II, zawierającej odpowiednio spreparowane substancje kontaktowe

Konstrukcja i zawartość strzykawki powodują, że w kontakcie z nią komórki pobranej krwi pacjenta są pobudzane do produkcji specyficznych białek, mających zdolność do hamowania procesów zapalnych, z których najważniejsze to białko zwane IL-1Ra. Proces otrzymywania białek przeciwzapalnych zwany kondycjonowaniem, przeprowadzany jest w cieplarce laboratoryjnej, w kontrolowanych warunkach i trwa ok. 6-9 godzin. Po jego zakończeniu oddziela się niepotrzebne już krwinki i uzyskana w ten sposób płynna część krwi pozbawiona krwinek, tzw. kondycjonowana surowica, jest następnie zwrotnie wstrzykiwana pacjentowi, od którego pobrano krew. Zastrzyki wykonuje się w dotknięty zapaleniem obszar: staw w okolice korzeni nerwów kręgosłupa lub po urazie sportowym mięśni i ścięgien.

Dzięki przeciwzapalnym własnościom białka IL-1Ra, proces chorobowy i postępujące niszczenie tkanek zostają spowolnione lub powstrzymane.

Z jednego pobrania krwi otrzymuje się 4-6 porcji kondycjonowanej surowicy, która jest następnie używana do serii wstrzyknięć, zawsze u tego samego pacjenta od którego krew została pobrana.

Pierwsze wstrzykniecie może być wykonane jeszcze tego samego dnia. Do kolejnych wstrzyknięć nie ma konieczności ponownego pobierania krwi – uzyskane za pierwszym razem porcje kondycjonowanej surowicy przechowuje się bowiem w stanie zamrożonym w temperaturze - 20 st. C i po rozmrożeniu są one wykorzystywane do kolejnych wstrzyknięć

Terapia Orthokine® ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz zmniejsza zużycie chrząstki stawowej.

O częstotliwości i odstępach między podaniami decyduje lekarz specjalista

Zalety terapii Orthokine®:

 • nie wymaga znieczulenia ogólnego ani operacji chirurgicznej
 • znikome ryzyko wystąpienia infekcji
 • posiada właściwości łagodzące dolegliwości bólowe
 • zapobiega powstaniu stanu zapalnego
 • opóźnia niszczenie chrząstki i ją zabezpiecza
 • terapię można powtarzać

 

Wskazania do leczenia biologicznego:

 • Bóle stawów - choroba zwyrodnieniowa stawów (np. Kolanowego, biodrowego)
 • Po operacji stawu kolanowego (np. rekonstrukcji wiązadła krzyżowego)
 • Bóle kręgosłupa ( np. odcinka lędźwiowego)
 • U sportowców po urazach (np. stawów, mięśni, ścięgien)

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE SYSTEMEM PROLO 30

 

 

PROLO 30

Zastosowanie w ortopedii

Podanie czynników wzrostu w leczoną okolicę przyspiesza regenerację tkanek, zmniejsza opuchliznę oraz skraca okres rekonwalescencji. Efekty zabiegu zazwyczaj nie są widoczne od razu: w zależności od wielu czynników, m.in. typu schorzenia i jego lokalizacji, zaczynają być odczuwalne po kilku dniach do trzech tygodni od zabiegu.

Wskazania:

 • Łokieć tenisisty
 • Zwyrodnienie stożka rotatorów barku
 • Zwyrodnienie ścięgna Achillesa
 • Kolano skoczka (uszkodzenie więzadła rzepki)
 • Chondromelacja chrząstki stawowej
 • Ostrogi piętowe
 • Inne entezopatie

Zastosowanie czynników wzrostu w leczeniu schorzeń ortopedycznych nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony pacjenta, a sam zabieg jest stosunkowo prosty. W trakcie jego przeprowadzania nie ma konieczności przecinania skóry, co zmniejsza inwazyjność procedury. Zabieg ma przebieg trzyetapowy i przeprowadzany jest w warunkach ambulatoryjnych. W pierwszej fazie do specjalnej strzykawki pobierana jest krew żylna pacjenta (zwykle kilkadziesiąt mililitrów), która następnie – w drugim etapie procesu – zostaje odwirowana, co umożliwia uzyskanie tzw. osocza bogatopłytkowego, zawierającego znacznie wyższe stężenie czynników wzrostu, niż w krwi pełnej pacjenta. W trzecim etapie uzyskany preparat podawany jest do miejsc, w których występują zmiany chorobowe w obrębie mięśni, więzadeł lub ścięgien. Podanie czynników wzrostu odbywa się na drodze iniekcji pod kontrolą ultrasonograficzną. Jeden zabieg trwa zazwyczaj około pół godziny, a o liczbie zabiegów, składających się na terapię danej zmiany, decyduje prowadzący leczenie lekarz specjalista. Czynniki wzrostu mogą być też podawane śródoperacyjnie, m.in. podczas rekonstrukcji więzadłowych.